Развитието на човечеството винаги се е основавало на идеите. Те движат напред индустрията и обществото като цяло. Безсъмнено бъдещето на българската индустрия зависи от използването на най-новите постижения на науката и техниката, новите материали и технологии, новите системи за управление, създавани в България, Европа и света. Всеки ден се създават десетки и стотици иновационни решения, създадени от университети, научни институти и бизнес структури.

 • ttm_2014_07
  Гореща обработка на металите - юли, 2014 г.
 • hvac_2014_07
  Отопление, вентилация, климатизация - юли, 2014 г.
 • am_2014_07
  Селскостопанско машиностроене - юли, 2014 г.
 • mfi_2014_07
  Машини за хранителната индустрия - юли, 2014 г.