Кои сме ние

Ние сме структурно подразделение на Научно техническия съюз по машиностроене. Нашият съюз е създаден през 1966 година и е регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Има над 700 члена, които са изявени научни работници от БАН, техническите университети, научно-изследователските институти, професори, доценти, доктори на науките, изявени специалисти и ръководители от индустрията.

Колективът на Офисът за технологичен трансфер е млад и амбициозен, способен да открие всичко в света, което ви интересува. Поддържаме връзки и контакти с университети и учени от над 40 страни, сътрудничим с много иновационни мрежи и технологични платформи.

Визия

Събиране и предоставяне на машиностроителните предприятия на информация за съществуващите в света предложения за готови иновационни продукти съобразно техния профил за екологични, енергоспестяващи и информационни технологии и подпомагане на инициативите на предприятията по отношение тези продукти чрез система от услуги до успешното реализиране на иновационните инициативи и получаване на определени икономически ефекти от тях.

Цел

Утвърждаване на офиса за технологичен трансфер на отворени иновации за екологични, енергоспестяващи и информационни технологии в машиностроенето като част от националната иновативна инфраструктура – основен фактор за насърчаване на нови знания и технологии към предприятията с оглед подкрепа на тяхната конкурентоспособност и устойчиво развитие.