1. Горещо пресово щамповане с тройно действащи преси и минимален отпадък - Русия
 2. Нискотемпературна технология за газово карбонитриране „Карбонит” - България
 3. Електроди за нанасяне на електроискрово защитно легиращо покритие - Русия
 4. Технология за изработка на конструкции на елементи за помпи - Русия
 5. Валцовъчен процес за усъвършенстване на структурата на метални компоненти - Португалия
 6. Производство на алуминиеви бутилки и консервни кутии - Германия
 7. Термопластични материали за изработка на компоненти за селскостопански машини - Франция
 8. Високотехнологичен метод за напластяване на детайли - Румъния
 9. Технология за дефектоскопия на леярски изделия - Австрия
 10. Нова технология за хибридни покрития - Франция
 11. Компоненти за електродъгови пещи с висока електропроводимост - Турция
 12. Нова технология за насочено втвърдяване - Словакия
GOM_2013_05
Изтегляне