1. Иновативна технология за заваряване на сапфир - Израел
 2. Инсталация за леене - Турция
 3. Процес за бързо леене на части за автомобили - Великобритания
 4. Разработка на алуминии и алуминиеви сплави с пореста структура - Словакия
 5. Иновативни продукти и нови технологии в обрпаботката на метали и метални сплави - Полша
 6. Нано хибридна технология за покрития и импрегниране - Словакия
 7. Производство на инструментална екипировка за елементи от интериора на алуминии - Германия
 8. Иновнативен метод за свързване без запояване - Германия
 9. Технология за обработка на стомана и подобряване на износоустойчивост - Полша
 10. Технология за производство на метални листове за електроди на алкални клетки - Италия
 11. Намаляване на себестойността на топлообменна тръба - Великобритания
 12. Прецизна технология за лазерно рязане - Полша
GOM_2013_06
Изтегляне