1. Иновационна лазерна система за рязане и заваряване - Италия
 2. Нова технология за леене под ниско налягане - Словакия
 3. Технология за намаляване на количеството на кокса по време на процеса „топене” в шахтови пещи - Полша
 4. Нова вградена технология за дефектоскопия на леярски изделия - Австрия
 5. Тънкостенни отливки от сферографитен чугун - Холандия
 6. Технология и инсталация за обработка на повърхности при масовото производство в абразивна вибрационна среда от отпадно стъкло - Великобритания
 7. Детайли и изделия от неръждаема стомана - Холандия
 8. Технологии за точно леене на алуминий, месинг и бронз - Полша
 9. Компоненти за електродъгови пещи с висока електропроводимост - Турция
 10. Плазмено азотиране на стомана и цветни метали при ниски температури - Германия
 11. Бърз и евтин метод за производство на малки стоманени детайли - Швеция
 12. Технология за производство на алуминиеви детайли, използвани при изработването на дървена дограма - Полша
 13. Технология за получаване на цинк от стрити на прах автомобилни гуми чрез процес на топене - Унгария
 14. Технология за производство на метални топки чрез горещо валцуване - Турция
 15. Иновационни технологии за удължаване на живота на леярските форми при леене под високо налягане - Израел
 16. Нова система за съединяване с крепежни винтове - Великобритания
 17. Нова технология за насочено втвърдяване - Словакия
 18. Композитен материал на медна основа с непрекъснати волфрамови нишки - Словакия
GOM_08_2012
Изтегляне