1. Производство на неограничено широк спектър от изделия за машиностроене и автомобили
  2. Приложение на алуминиева сплав при изработка на слънчеви колектори
  3. Иновативна йонна химико-термична обработка
  4. Топлинни измервателни технологии
  5. Апарат за пречиствене на отработени газове в производството
  6. Производство и проектиране на уредби за индукционно нагряване на метали
  7. Иновационна технология за бързо охлаждане на гореща дълбоко изтеглена ламарина
  8. Производство на промишлено оборудване и подизпълнителски услуги
  9. Производство на стоманени изковки
  10. Учебно-производствена база за леене на малотонажни производства
  11. Технология за прецизно отливане на картери
ttm_2013_08
Изтегляне