1. Леене на алуминий с кухи сърца - Холандия
 2. Иновационна машина за леене на алуминий под ниско налягане - Чехия
 3. Иновационна технология за рециклиране на опаковки с алуминиев ламинат - Великобритания
 4. Алуминий и алуминиеви сплави с пореста структура - Словакия
 5. Съоръжение за леене - Турция
 6. Процес на бързо леене на автомобилни и авиационни части - Великобритания
 7. Синтеровъчна технология за производство на фотоволтаични силициеви пластини на ниска цена и с висока ефективност - Франция
 8. Модерни технологии за производство на наковални чрез леене - Полша
 9. Съоръжения за коване, закаляване и топене на базата на електрическо индукционно нагряване - Румъния
 10. Производство на инструментална екипировка за декоративни елементи от интериора на автомобили - Германия
 11. Нова технология за синтероване при производство на големи по размер силициево - керамични части - Германия
 12. Вакуумна система за анализ на химическия състав на материали чрез изпаряване и спектрометрия на масата - Италия
 13. Иновационни машини за леене под налягане - Словакия
 14. Производство на гранулиран материал за приложение в металургията и леярските процеси - Полша
 15. Система за пластична деформация на детайли - Германия
 16. Технология за горещо изостатично пресоване - Полша
 17. Покрития от SiOx като евтина алтернатива на нанопокрития - Германия
 18. Метод за количествено определяне на химическия състав на стоманени отливки - Германия
GOM_09_2012
Изтегляне