1. Технология за карбонитриране - България
 2. Приложение на лазерни технологии за топене в производството на прототипи, тестови части и серийно производство - Германия
 3. Заваряване на мед и месинг - Полша
 4. Изработване на цилиндрични детайли чрез екструзия - Корея
 5. Системи за обработка на месинг - горещо коване и прецизна обработка - Израел
 6. Голямогабритна вакуумна камера от неръждаема стомана - Латвия
 7. Заваръчна машина - Полша
 8. Система за адаптивно роботизирано заваряване - Сърбия
 9. Иновационна технология за подобряване качеството на отливките при леене на месинг - Израел
 10. Алтернативни методи за охлаждане на стомана и железни сплави при леене - Германия
 11. Роботизирана система за лазерно рязане - Турция
 12. Нова технология за леене на метали и сплави с точка на топене до 1800°С - Дания
 13. Иновативна технология за нанасяне на устойчиви на износване и корозия слоеве чрез термично пръскане - Румъния
 14. Технология за горещо поцинковане на чугун, стомана и крепежни елементи - Полша
 15. Леярна за производство на монолитни компоненти от титаниеви или кобалтови сплави за медицината - Франция
 16. Неръждаема стомана - Румъния
 17. Оборудване за индуктивно центробежно леене на метални материали - Чехия
 18. Апаратура за вакуумна и термична обработка - Русия
 19. Производство на чугун чрез рекарбонизация на черни сплави, получени само от стоманен скрап - Полша
 20. Алтернатива на твърдо хромиране - Полша
 21. Технология за горещо коване и обработване на месинг - Турция
 22. Система за пластична деформация на детайли - Германия
 23. Метод за количествено определяне на химическия състав на стоманени отливки - Германия
 24. Технология за производство на никелови, титаниеви и железни оксидни нанопрахове - Руска федерация
 25. Изпитване, анализ и оценка на качеството на материали - България
GOM_10_2012
Изтегляне