1. Дозиращ механизъм за индукционни пещи
 2. Технология за прецизно леене
 3. Технология за леене на алуминиеви сплави
 4. Двтайли за велосипедни рамки
 5. Запояване на алуминиеви и медни детайли
 6. Технология за леене чрез високо налягане
 7. Технология за леене на композитни материали
 8. Леене на композитни сплави
 9. Дефектоскопия на метали
 10. Инсталация за леене под ниско налягане
 11. Леене на благородни метали
 12. Технология за леене на бронзови сплави
 13. Леене на бутални пръстени
 14. Леякова система за цветни сплави
 15. Робот за почистване на отливки
 16. Лабораторни пещи за изпитване на материали
 17. Прозрачни тръбни пещи за лабораторни изпитвания
ttm_2013_10
Изтегляне