1. Сфери за смилане на руда
 2. Центробежно леене на тръби
 3. Огнеупорни изолациоинни материали
 4. Технологии за прецизно леене
 5. Иновационен метод за леене на алуминий
 6. Иновативен софтуер за леярски процеси
 7. Повърхностна плазмена обработка
 8. Прототипиране на форми и матрици за леене
 9. Технология за леене на алпийска екипировка
 10. Технология за микрозаваряване
 11. Оборудване за непрекъснат заваръчен процес
 12. Леене на детайли от композитни материали
 13. Система за лазерно рязане
 14. Заваряване чрез триене
 15. Нов метод за леене на алуминий
 16. Контрол на температура в куполни пещи
ttm_2013_11
Изтегляне