1. Нова технология и машини за нанасяне на твърди и супертвърди покрития - България
 2. Технология, заменяща електролитното галванизиране - Испания
 3. Машина за едновременно рязане с водна струя и плазма - Полша
 4. Ковашко приспособление, което може да се закрепи на пресова машина - Полша
 5. Автоматизирана система за огъване и отбортоване - Чехия
 6. Машина за универсално индукционно закаляване - Словения
 7. Оформяне на микрогеометрични зони - Германия
 8. Производство на метални и керамични детайли - Испания
 9. Производство на детайли от листов материал - Франция
 10. Производство на алуминиеви велосипедни рамки - Холандия
 11. Метод за отливане на кухи отливки и производство на износоустойчиви машинни части - Беларус
 12. Техника на безразрушително откриване на дефекти (макро и микропукнатини) в стоманени детайли - Полша
 13. Електрохимично ецване на титан - Франция
 14. Технология за горещо коване - Полша
 15. Ръчна машина за отбортоване - Чехия
 16. Технология за производство на биметални и полиметални детайли - Германия
 17. Шприцване в праховата металургия - Белгия
 18. Електроерозийна обработка с нови инструменти - Испания
 19. Технология за финишна обработка на цинкови детайли - Ирландия
 20. Нова технология за хибридни покрития - Франция
 21. Електролитно кадмиране - Полша
GOM_12_2012
Изтегляне