1. Иновативно въглеродно покритие
 2. Прецизно леене на тънкостенни детайли
 3. Иновативна технология за почистване на отливки от метални повърхности
 4. Проектиране и прототипиране на композитни материали
 5. Иновационно термично покритие
 6. Иновативни леярски технологии
 7. Иновативни заваръчни скоби
 8. Контрол на височината при плазмено рязане
 9. Заваръчен модул за обучение
 10. Леене на цветни метали
 11. Пещ за закаляване на инструментална екипировка
 12. Консултантски услуги за оптимизиране на леярски процеси
 13. Безопасност на индукционни пещи
ttm_2013_12
Изтегляне