1. Изработване на щампи за гореща обработка
 2. Технология за непрекъснато вибрационно леене
 3. Пилотен завод за рециклиране на отпадъци
 4. Керамична запушалка
 5. Метод за изработване на контактни пластини
 6. Сплави със самовъзтановяваща се структура
 7. Алуминиев модификатор
 8. Монодисперсни наномащабни прахове
 9. Флотация на концентрати
 10. Иновативна кофа за леярски процеси
 11. Технология за микрозаваряване
 12. Метод за получаване на покрития
 13. Индукционен нагревател
 14. 3D CAD система за изработване на детайли
 15. Прахова металургия
ttm_2014_02
Изтегляне