1. Производство на тънкостенни триизмерни детайли
 2. Технология за електрозаваряване
 3. Иновативни технологии за оползотворяване на редки метали
 4. Покрития за леярски форми
 5. Иновативна защита при леене
 6. Технология за покритие на валцована ламарина
 7. Управление на дозиране при леене
 8. Система за отпушване на леярски дюзи
 9. Леене на сферографитен чугун
 10. Миксер за огнеупорни материали
 11. Хидравлични течности за машини в металургията
 12. Подготовка на алуминиеви детайли за заваряване
 13. Контрол на заваръчни процеси
ttm_2014_03
Изтегляне