1. Производство на прокат с контролиран състав
 2. IT система за интерактивни технически ръководства
 3. Технология за заваряване на неръждаема стомана
 4. Иновативни електропещи
 5. Лаборатория за металургични изследвания
 6. Термична обработка на режещи инструменти
 7. Устройство за регулиране на температурата в доменни пещи
 8. Диагностика на отработения газ в електродъгови пещи
 9. Скенер за откриване на дефекти в стоманени отливки
 10. Иновативна технология за точково заваряване
 11. Метод за горещо пресоване на прахови метали
 12. Плазменодъгова пещ за рециклиране на отпадъци
ttm_2014_05
Изтегляне