1. Автоматизация при индукционно нагряване
 2. Изолационни материали за леярски съоръжения
 3. Лазерна технология за пластична обработка
 4. Директно горещо синтероване
 5. Използване на вторична топлина при леярски процеси
 6. Компютърно моделиране на индукционни процеси
 7. Автономен нагревател с тръбна защита
 8. Високотемпературни вакуумни пещи
 9. Изолационни материали за пещи
 10. Леене под ниско налягане
 11. Термично цинково покритие за метали
 12. Почистване и защита на заваръчни шевове
 13. Термодвойки за леярски процеси
ttm_2014_07
Изтегляне