1. Нови технологии за капсулиране на активни съединения и биокатализатори - Сърбия
 2. Иновативна опаковка за разделени течни и прахообразни компоненти - Италия
 3. Датчик за измерване нивото в резервоари и силози - Франция
 4. Разработване на храни и хранителни добавки - Франция
 5. Автоматична система за дезинфекция - Исландия
 6. Нова технология за производстгво на млечни продукти - Сърбия
 7. Технология за производство на фуражи от плодови и растителни отпадъци - Сърбия
 8. Производство на яйчен продукт с подобрени качества - Испания
 9. Двукамерна кутия за безалкохолни и алкохолни напитки - Испания
 10. Сушилня за плодове и зеленчуци - Турция
 11. Машина за месене на тесто - Германия
 12. Технология за обогатяване на месни продукти - Испания
 13. Иновативна технология за млечни продукти - Хърватия
 14. Мобилен анализатор на вино - Словения
 15. Технология за извличане на активни съставки от хранителна подправка - Дания
 16. Производство на органични влакна от плодове целулоза и дървесина - Франция
MHI_2013_06
Изтегляне