1. Иновационен съд за храни и напитки с вградени в него прибори - Италия
 2. Модулна система от мини инсталации за преработка на мляко - Израел
 3. Биоразградима пластмаса, произведена от нишесте от остатъчните продукти при преработката на картофи - Холандия
 4. Бързо безконтактно измерване температурата на храни - Великобритания
 5. Декорации върху хранителни продукти, годни за директна консумация - Холандия
 6. Иновационна технология за рециклиране на опаковки с алуминиев ламинат - Великобритания
 7. Технология за производство на панели тип „сандвич” - Полша
 8. Система за смесване на прахообразни продукти - Италия
 9. Спирален конвейер за ферментация, охлаждане и замразяване на тестени изделия - Германия
 10. Система за селекция на плодове чрез използване на изкуствено зрение - Испания
 11. Инсталации за производство на биодизел - Швеция
 12. Технология за преработка на отпадни води, получени при производството на зехтин - Турция
 13. Неинвазивен оптичен метод за оценка зрелостта на плодове - Италия
 14. Устройство за изсушаване на бутилки и поставяне на етикети - Италия
 15. Производство на бутилки и буркани от PET - Кипър
 16. Производство на сок от пресни плодове и зеленчуци с удължен срок на годност - Полша
 17. Технология и инсталация за преработка на кестени - Турция
 18. Шприцформа за производство на пластмасови контейнери - Полша
 19. Технология за запазване на естествената структура на зехтина при получаването му - Турция
 20. Машина за херметично опаковане с ултравиолетова стерилизация на хранителни продукти - Полша
 21. Система за дехидратация на растителни продукти - Испания
HVP_10_2012
Изтегляне