1. Обмен на информация в хранително-вкусовата промишленост
  2. Нов вид потискащ апетита шоколад
  3. Подобряване качеството на храни и фуражи
  4. Иновативни анализи за оптимизация на техническите и икономични аспекти на процесите
  5. Нов метод за откриване на бактерии в бирата и събиране на тампонни проби от пивоварните
  6. Модулна система за преработка на мляко
  7. Овлажняваща система за производство на висококачествени хлебни изделия
  8. Премахване на пестициди от плодове и зеленчуци
  9. Извличане на захар от цвекло
  10. Разработване на технология за извличане на подправки
  11. Технология за засичане на чужди частици
mfi_2014_02
Изтегляне