1. Точен и оптимален метод за затопляне на вода - Израел
 2. Хибриден топлообменник - Германия
 3. Технология за охлаждане на LED системи - Швеция
 4. Влагоуловител и нагревател за оранжерии - Израел
 5. Мобилна филтрираща технология - Турция
 6. Икономичен и лесен метод за отопление и производство на битова гореща вода - Франция
 7. Съоръжения за филтриране на въздух - Германия
 8. Слънчева топлинна система - Ирландия
 9. Отоплителна инсталация, базирана на възобновяеми източници - Швеция
 10. Инсталация за изгаряне на опасни отпадъци - Израел
 11. Сепараторна газова технология - Украйна
 12. Модернизация на слънчеви топлинни колектори - Русия
 13. Топлоизолационен материал или процес за соларни панели - Франция
 14. Топлообменна технология за оползотворяване на отпадна топлина - Холандия
OVK_01_2013
Изтегляне