1. Слънчеви топлинни инсталации - Великобритания
 2. Метод за контролиране на системи за комбинирано производство - Германия
 3. Определяне на температура и топлопроводност на различни материали - Германия
 4. Модули за отопление - Румъния
 5. Комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от биологични продукти - Франция
 6. Устройство за пречистване на въздуха - Великобритания
 7. Иновационен контролер за инсталационна диагностика - Великобритания
 8. Клапа за автоматично балансиране на топлопреносната мрежа в сгради - Русия
 9. Стоманени плочи с интегрирани фотоволтаици - Швеция
 10. Преобразуване на слънчева енергия в електро- и топлинна енергия - Швейцария
 11. Компактен захранващ източник за външни приложения - Израел
 12. Иновативна технология за пречистване на въздух - Франция
 13. Хардуер и софтуер за интегрирано управление на системи за възобновяема енергия - Испания
 14. Технология за пречистване на кондензационна вода от климатици - Испания
 15. Оползотворяване на енергия от дървесни отпадъци - Франция
 16. Софтуерни решения за управление на мрежи за възобновяема енергия - Италия
 17. Едновременно измерване на топлопроводност и специфичен топлинен капацитет -Германия
OVK_02_2013
Изтегляне