1. Високоефективни соларни колектори - Испания
 2. Технология за изготвяне на кавитационно модифицирани емулсии, горива и вода - Украйна
 3. Нискотемпературен процес за производство на биогориво за отопление - Франция
 4. Компютърна система за контрол на производството на вятърна енергия - Швеция
 5. Хибридни възобновяеми енергийни системи за производство на електроенергия с мощност по-малка от 50kW - Великобритания
 6. Автоматично балансиране на топлопреносна мрежа в сгради - Русия
 7. Производство на електроенергия чрез вертикална вятърна турбина - Италия
 8. Иновативна разработка за топлоизолация на тръби - Франция
 9. Технология за съхранение и използване на течен водород - Турция
 10. Фотокаталитични самопочистващи се бои за вътрешно и външно боядисване - Полша
 11. Система за оползотворяване на неизползвана топлинна енергия от парни турбини и когенеративни мощности - Турция
 12. Технология за добив на геотермална възобновяема енергия - Латвия
 13. Електронен соларен компас - Италия
 14. Технология за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от изгаряне на зелена биомаса - Чехия
OVK_03_2013
Изтегляне