1. Система за пречистване и рециклиране на вода - Германия
 2. Инфрачервени отоплителни системи - Турция
 3. Фотоволтаична технология за керамични клетки - Чехия
 4. Соларен ротатор с две оси на свобода - Испания
 5. Енергийно ефективен електронен преобразувател - Португалия
 6. Метод за икономия на електроенергия чрез нискооборотни вентилатори - Турция
 7. Водна помпа за компенсиране на ниско налягане в локални водопроводни инсталации - Великобритания
 8. Система за съхранение на енергия за домашна употреба - Италия
 9. Слънчева инсталация за парно отопление и топла вода - България
 10. Технология за производство на котли за биомаса - Индия
 11. Софтуер за управление на безжични термографи - Испания
 12. Материали за вятърни турбини - Италия
OVK_04_2013
Изтегляне