1. Активно проследяващо устроиство за соларни клетки - Турция
  2. Електрически отоплителни текстилни материали - Германия
  3. Технологии в областта на хидравличните системи за съхранение на енергия - Австрия
  4. Мобилна машина за производство на брикети от дърво - Унгария
  5. Симулационна технология за оптимизиране на процеси при биомаса - Германия
  6. Композитни конструкции на витла за водни генераторни турбини - Холандия
  7. Лаборатория за тестване на соларни инсталации - Испания
  8. Екологична климатизационна система - Португалия
  9. Система за пречистване и омекотяване на вода - Великобритания
OVK_2013_05
Изтегляне