1. Енергийно ефективно охлаждане
 2. Хибридни и органични фотоволтаични инсталации
 3. Котелна инсталация
 4. Технология за газификация
 5. Въздушен охладител
 6. Изолационно покритие за фотоволтаични системи
 7. Соларна термална система
 8. Фотокаталитично пречистване на въздух
 9. Полупроводникови мастила за фотоволтаични панели
 10. Решения за преобразуване на слънчева енергия
 11. Топлинен и електрически генератор
 12. Система за отопление и охлаждане с ниска енергийна консумация
 13. Технология за пречистване на въздух в затворени помещения
 14. Устройство за топлинна струя
 15. Технология за рециклиране на стъклени панели на фотоволтаици
 16. Технология за газификация с използването на биомаса
 17. Технология за производство на биодизелово гориво
 18. Метод за откриване на слънчев енергиен потенциал
hvac_2013_07
Изтегляне