1. Фотоволтаична соларна топлинна система - Италия
 2. Термостат за вода - Полша
 3. Оползотворяване на отпадна топлина от хладилни инсталации - Испания
 4. Слънчев колектор с топлинна регенерация - Германия
 5. Иновативна комбинирана слънчева система за производство на топлинна и електрическа енергия - Ирландия
 6. Система за вентилация на сгради - Люксембург
 7. Комбинирани топлообменници с допълнителен вътрешен резервоар - Полша
 8. Високо-температурни филтри - Италия
 9. Топлинни измервателни технологии - Холандия
 10. Вентилационна инсталация - Австрия
 11. Технологии за захранване на хладилни камиони, чрез възобновяеми източници - Италия
 12. Преносим топлинен и електрически генератор ТЕГ - Австрия
 13. Персонализирани слънчеви комплекти - Франция
 14. Система за управление и поддръжка на инсталации - Франция
 15. Решения за енергийното счетоводство - Франция
 16. Екологичен хладилен агент - Великобритания
 17. Технология за съхранение на топъл/ студен въздух или на електрическа енергия - Люксембург
 18. Апарат за пречистване на отработени газове - Румъния
 19. Инсталация за производство на енергия от биомаса - Италия
 20. Технология за мобилно производство на топлина и електричество - Полша
OVK_08_2012
Изтегляне