1. Иновативен прозорец - устройство за абсорбиране на слънчевата енергия и контрол на слънчевата светлина
 2. Фабрика за обработка на остатъчна биомаса и остатъци от горенето от селското стопанство
 3. Устройство за увеличение на топлинната мощност на топлообменника
 4. Вятърна турбина с вертикална ос
 5. Иновативна ограда като източник на енергия за жилищни термопомпи
 6. Мобилна машина за производство на брикети от дървени отпадъци
 7. Пещ за отопление на индустриални сгради
 8. Супер прозорци с технологичен пробив в коефициента на топлопреминаване
 9. Иновативно устройство, подобряващо работата на слънчевите бойлери
 10. Технология за измерване на температура
 11. Горивни системи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
 12. Температурна симулация и оптимизация на работата на охладителни уреди и термопомпи
hvac_2013_08
Изтегляне