1. Код за изчисление на термохидравлични и якостни характеристики на топлообменници - Русия
 2. Екологична климатична система - Португалия
 3. Мониторинг чрез система за дистанционно управление на слънчеви топлинни инсталации - Испания
 4. Керамични панели за фасади и покриви, генериращи електрическа енергия - Испания
 5. Горелка и котел за битово отопление - Швеция
 6. Горелка, захранвана с пелети за отопление на жилища - Швеция
 7. Парна камина за отопление на индустриални сгради - Швеция
 8. Двуосна проследяваща технология за фотоволтаични и слънчеви топлинни системи - Италия
 9. Технология/машина за изсушаване на дървесина - Латвия
 10. Синтеровъчна технология за производство на фотоволтаични силициеви пластини - Франция
 11. Твърдо биогориво за отопление - Гърция
 12. Технология за получаване на газ, чрез изгаряне на отпадъци - Германия
 13. Система за проследяване на слънчевите лъчи при фотоволтаични инсталации - Австрия
 14. Независима система за отопление - Русия
 15. Хладилник без фреон за съхранение и транспорт на твърди и течни храни - Русия
 16. Слънчева отоплителна система с доставка на енергия - Германия
 17. Котел за твърди горива - Словакия
 18. Иновативно решение за бързо и равномерно охлаждане на плодове и зеленчуци - Италия
OVK_09_2012
Изтегляне