1. Охладителна система за промишлени процеси, климатични инсталации и изчислителни центрове
 2. Композитен материали от хартия за приложения за контрол на температурата
 3. Слънчев колектор с иновативни решения
 4. Нов колектор на концентрирана слънчева топлинна
 5. Отоплителна система на открито
 6. Генериране на топлина от птичи тор чрез използване на котел за биомаса
 7. Термопомпи за битова гореща вода, предназначени за енергийно-позитивни сгради и производства
 8. Едромащабни слънчеви топлинни колектори
 9. Отоплителна система за магазини, рециклираща отпадъчната топлина, произведена от хладилните системи
 10. Иновативна преносима система за съхранение на енергия
 11. Строителна система, основана на структури сглобяеми доставят икономически ефективни и екологично ефективна сгради
 12. Иновативна преносима система за съхранение на енергия
hvac_2013_09
Изтегляне