1. Слънчев колектор с иновационни решения - Унгария
 2. Хладилна витрина - Белгия
 3. Универсален котел за отопление - Полша
 4. Инсталация за охлаждане и отопление, изградена на база елементи на Пелтие - Холандия
 5. Иновативна софтуерна система за оценка на енергийни разходи - Франция
 6. Иновативна соларна система за производство на ток, топла вода и охлаждане - Италия
 7. Интегрирана слънчева система - Полша
 8. Инфрачервено лъчисто отопление за подове в животновъдството - Германия
 9. Технология за оползотворяване на отпадъчна топлина от климатици и търговски хладилни системи - Великобритания
 10. Технология за получаване на газ, чрез изгаряне на отпадъци - Германия
 11. Слънчева система за охлаждане и отопление - Република Корея
 12. Универсална машина за производство на пелети - Чехия
 13. Система за филтриране и пречистване на газове, прах и частици при добиване на изкопаеми горива - Турция
 14. Инсталация за непрекъснато производство на обогатен с водород газ сгради - Румъния
 15. Котел с въздушна риза за отопление на индустриални сгради - Швеция
 16. Аеродинамичен тунел за изследване на индустриални и градски обекти - Франция
 17. Запалителна система за пелетни горелки - Словения
 18. Технология за пречистванена въздуха чрез йонизация - Германия
 19. LED система за оранжерии -Исландия
 20. Топлообменник за отоплителни и охладителни системи - Великобритания
 21. Преса за производство на брикети - Словакия
 22. Слънчев колектор, изработен от алуминиева сплав - Унгария
OVK_10_2012
Изтегляне