1. Соларен прозорец
 2. Производство на сгъстен въздух от възобновяеми източници
 3. Пиролизна технология за сепариране на отпадъци
 4. Нагревателен елемент
 5. Комбиниран генератор
 6. Иновативни клапани за тръбопроводи
 7. Пречистване и втечняване на био-газ (LNG)
 8. Трансформираща енергийна система
 9. Комбинирана отоплително-охладителна система, използваща отпадната топлина на ДВГ
 10. Технология за подгряване на вода чрез използване на слънчева енергия и природен газ
 11. Иновативна система за преработка битови отпадъци
 12. Енергийна акумулираща система
 13. Устройство за добив на органичен субстрат за производство на био-газ
 14. Иновативна система за намаляване на азотните оксиди в парните котли
 15. Технология за производство на пелети от бали слама
hvac_2013_10
Изтегляне