1. Соларен прозорец
  2. Производство на сгъстен въздух от възобновяеми източници
  3. Пиролизна технология за сепариране на отпадъци
  4. Нагревателен елемент
  5. Комбиниран генератор
  6. Иновативни клапани за тръбопроводи
  7. Пречистване и втечняване на био-газ (LNG)
  8. Трансформираща енергийна система
  9. Комбинирана отоплително-охладителна система, използваща отпадната топлина на ДВГ
  10. Технология за подгряване на вода чрез използване на слънчева енергия и природен газ
  11. Иновативна система за преработка битови отпадъци
  12. Енергийна акумулираща система
  13. Устройство за добив на органичен субстрат за производство на био-газ
  14. Иновативна система за намаляване на азотните оксиди в парните котли
  15. Технология за производство на пелети от бали слама
hvac_2013_10
Изтегляне