1. Параболична слънчева система- Чехия
 2. Технологии за слънчева енергия, топлинен поток и термични измервания - Холандия
 3. Иновационен слънчев воден нагревател - Великобритания
 4. Защита за слънчеви топлинни колектори срещу екстремни метеорологични условия - Испания
 5. Енергийна клетка за оползотворяване на топлинната енергия, произведена по време на аеробни процеси - Унгария
 6. Сензор за температурен контрол на машини с ЦПУ -Турция
 7. Фотоволтаична технология - Чехия
 8. Турбини за производство на електроенергия, работещи с охлаждащ газ - Австрия
 9. Регенератор на топлообменници - Румъния
 10. Подово отопление - Полша
 11. Технология за производство на пелети от различни видове житни растения - Чехия
 12. Иновационна технология за бързо охлаждане на горещо дълбоко изтеглена ламарина - Полша
 13. Слънчев концентратор за производство на електрическа и топлинна енергия - Швеция
 14. Технологична линия - Полша
 15. Система за пречистване на отпадъчни газове с оползотворяване на отпадъчния материал - Турция
 16. Геотермален енергиен проект - Турция
 17. Система за производство на сгъстен въздух с оползотворяване на отпадна топлина - Словакия
 18. Устройство за увеличаване на топлинната мощност на топлообменник - Румъния
 19. Екологичен котел на твърдо гориво - Литва
 20. Методология за оразмеряване на соларна топлинна система - Белгия
 21. Малък комбиниран топлинен и електрически модул - Германия
 22. Методи и технологии за производство на биогаз - Германия
 23. Интегрирана покривна соларна система - Германия
OVK_11_2012
Изтегляне