1. Технология за температурни измервания - Словакия
 2. Метод за откриване на слънчев енергиен потенциал - Германия
 3. Горивни системи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия - Великобритания
 4. Енергийно ефективно охлаждане - Австрия
 5. Хибридни и органични фотоволтаични инсталации - Италия
 6. Котелна инсталация - Русия
 7. Технология за газификация - Германия
 8. Въздушен охладител - Великобритания
 9. Изолационно покритие за фотоволтаични системи - Италия
 10. Соларна термална система - Франция
 11. Фотокаталитично пречистване на въздуха - Франция
 12. Полупроводникови мастила за фотоволтаични панели - Испания
 13. Решения за преобразуване на слънчева енергия - Холандия
 14. Топлинен и електрически генератор - Италия
 15. Система за отопление и охлаждане с ниска енергийна консумация - Швеция
 16. Технология за пречистване на въздух в затворени помещения - Франция
 17. Устройство за топлинна струя - Словакия
 18. Технология за рециклиране на стъклени панели на фотоволтаици - Италия
 19. Технология за биомасова газификация - Латвия
 20. Технология за производство на биодизелово гориво - Полша
 21. Бърза температурна симулация и оптимизация на работата на охладителни уреди и термопомпи - Словения
OVK_12_2012
Изтегляне