1. Нова технология за многофункционални покрития
 2. Инфрачервени отоплителни системи
 3. Технология за производство на биогаз
 4. Иновативен топлообменник
 5. Иновативна технология за изгаряне на еко-горива
 6. Инсталация за производство на енергия от биомаса
 7. Нанотехнологии за отопление
 8. Хибридна система за управление
 9. Иновативна система за оползотворяване на топлината
 10. Иновативен аерогел
 11. Ноу-хау за проектиране, моделиране и мониторинг на геотермални термопомпи
 12. Технология за съхранение и преобразуване на електрическа енергия от възобновяеми източници
 13. Персонализирана UV лампа
 14. Енергоспестяващ wi-fi термостат
 15. Енергийни счетоводни решения
hvac_2013_12
Изтегляне