1. Отоплителна рогозка с различни приложения
 2. Комбинирана система за рекуперация на сива вода
 3. Иновативни геотермалнитехнологии
 4. Технология за превръщане в електричество на енергията от атмосферното налягане
 5. Подобряване на енергийната ефективност в производството
 6. Технология за подобряване на качеството на биогаза
 7. Технология за премахване на сероводород (h2s) от биогаза
 8. Аеротела за ниска скорост на вятъра генератори
 9. Иновативен топлообменник за промишлени цели
 10. Система за термичен мениджмънт за подобряване работата на сензорите за сажди
 11. Иновативна подпалка за печки, камини и барбекюта
 12. Химическа компания търси най-икономичното решение за сушене на отпадъчните утайки от завод за сода
 13. Топлинна инсталация с керамични панели
 14. Технология за бойлери на дървесни пелети
 15. Енергоспестяваща технология за електрически чайници
 16. Цветочувствителни слънчеви клетки
 17. Повишаване на енергийната ефективност на електрическите бойлери
 18. UV технология за пречистване на питейна вода
hvac_2014_01
Изтегляне