1. Въздушен колектор, увеличаващ производителността на отоплението
 2. Тестване и проверка на електростатичен филтър (esp) за пещи на биомаса
 3. Ефективен електрически нагревател за стая
 4. Вакуумни изолационни панели и други технологии
 5. Модул за контрол на климатизацията
 6. Голямомащабна слънчева отоплителна система
 7. Малка вятърна турбинна кула
 8. Системи за поемане на вода от промишлени предприятия електроцентрали
 9. Модулно съхранение на енергия
 10. Мащабируема слънчево - термална система за проследяване
 11. Енергоспестяваща радиаторна конзола
 12. Топлоизолиращи панели за строителството
 13. Хибриден панел за топлинна изолация на сгради
 14. Котли, работещи на биомаса
 15. Пиролизен котел на дърва
hvac_2014_02
Изтегляне