1. Геотермална топлинна помпа за жилищно отопление
 2. Ефективен метод за генериране на топлина и електричество от отпадъци от селското стопанство
 3. Компактен флуиден топлообменник с управление на потока и топлоотделянето
 4. Енергийно ефективни топлообменници за хлебопроизводството и индустрии, работещи с високи температури
 5. Енергийно ефективно и по-бързо сушене дърво
 6. Селективно трансформирано инфрачервено лъчение за процеса на изпичане
 7. Процес на отделяне чрез мултифазово пречистване на вторична биомаса
 8. Система за подпомагане на вземането на решения при оценка и селекция на био-горива
 9. Равномерно разпределение на топлината в оранжерии с помощта на слънчевата светлина / енергия
 10. Съоръжение за използване на енергията на отпадъчни води
 11. Резервоар за съхранение на топла вода от слънчево отопление
 12. Инжектиране на добавки в пламъка на тръбни парни котли
 13. Електрокинетичен метод за разпалване и стабилизиране на горенето на нискокалорични органични вещества
 14. Устройство за дистанционно отчитане на топломери
 15. Локална климатизация за текстилни производствени мощности
hvac_2014_04
Изтегляне