1. Автономни отоплителни системи, базирани на твърдо фазови топлинни акумулатори
 2. Автоматично устройство за насочване на слънчеви колектори
 3. Иновативна wi-fi система, основана на фотоволтаична енергия
 4. Интелигентна електроника за подобряване на работата на слънчеви панели
 5. Декоративна кристална керамика с нови топло - и шумоизолационни свойства
 6. Термоелектрически топлообменник с висока ефективност
 7. Екологичен изпарителен охладител за камиони
 8. Нискотемпературен допълнителен електрически нагревател, изработен от въглеродни влакна
 9. Топлообменник с няколко спирали
 10. Двуфункционален кондензационен котел на газ
 11. Ензимна технология за производство на биодизел от растителни масла
 12. Икономично отопление на сгради
 13. Иновативна соларно- хибридна система
 14. Производство на енергия от върба и топола и опазване на околната среда
hvac_2014_06
Изтегляне