1. Терапевтична отопляема възглавница
 2. Технология за производство на биодизел и биогорива от глицерол
 3. Котел, работещ на мулти-горива
 4. Устройство за инжектиране на втечнен газ към всмукателния колектор на двг
 5. Хидрофобизирани влакна на основата на базалт, пречистващи вода и повърхности от петролни замърсявания
 6. Ефективен топлинен рекуператор, използван в металургичната промишленост
 7. Многофункционална отопляема закачалка за кърпи
 8. Програма за изчисляване термохидравлични и якостни характеристики на топлообменници
 9. Абсорбиращо охлаждащо устройство, използващо амоняко-водна смес като работен флуид
 10. Многогодишни треви за производство на енергия
 11. Топлинен акумулатор с фазов преход (pcm) модул за бързо зареждане и разреждане
 12. Електрически отоплителен текстил
 13. Нова технология за спестяване на енергийни ресурси и намаляване на емисиите на co2 за мащабни енергийни системи
 14. Иновативна система за изсушаване на храни
 15. Диагностична система за промишлена термо екипировка
hvac_2014_07
Изтегляне