1. Технология за производство на контейнери за втечнен хелий
 2. Помпени агрегатис високо налягане
 3. Системи за съхранение на водород
 4. Локална климатизация при производството на прежди
 5. Твърдо-фазови топлинни акумулатори за битово топлоснабдяване
 6. Генератор на газ, заместващ газовите бутилки
 7. Технология за газов сферичен кран,задействащ се автоматично в случай на земетресение
 8. Екологична система за подем на вода (wes)
 9. Мобилна слънчева централа за райони без електричество
 10. Системи за събиране на енергия
 11. Ноу-хау за проектиране, моделиране и мониторинг геотермални термопомпи
 12. Керамични топлообменници за модулна контейнеризирана електроцентрала на биомаса
 13. Хибридни и органични фотоволтаични инсталации
 14. Детектор на разфасовките, влажност и проводни в случай на механична повреда на тръбата
 15. Иновативна система за изсушаване на утайките
 16. Иновативни противообледяващи и противоплъзгащи покрития
hvac_2014_05
Изтегляне