1. Цифрова система за картографиране на плевели - Испания
 2. Система за капково напояване - Руска федерация
 3. Иновационен сензор за селското стопанство - САЩ
 4. Двигател с редуктор за селскостопанска техника - Руска федерация
 5. Технология за добиване на енергия от сламени пелети - Холандия
 6. Енергоспестяваща система за поливане - САЩ
 7. Система за слънчево подгряване на вода за нуждите на кравеферми - Руска федерация
 8. Устройство за изследване на торопочвени смеси - Полша
 9. Сензорна система за робот предназначен за борба с плевелите в селското стопанство - Република Хърватия
 10. Търсене на нов комбиниран материал от дърво и полимер с качества на дървен материал - Литва
 11. Ново поколение машини за сортиране на плодове и зеленчуци - Израел
 12. Приспособление за взимане на проби от растения - Испания
 13. Роботизирани системи за селското стопанство - Европейски съюз
 14. Предизвикателствата пред иновационната политика на България
SSM_01_2013
Изтегляне