1. Прототип на робот в селското стопанство, подлежащ на усъвършенстване и промени - Дания
 2. Двигатели с водородно гориво - Холандия
 3. Иновативна система със сменяеми компоненти - САЩ
 4. Мобилна зърносушилка - Руска федерация
 5. Система за контрол при балиране - САЩ
 6. Механизиран метод за намаляване на загубите на силаж в селското стопанство - Руска федерация
 7. Съоръжение за измерване на газови емисии в затворени помещения - САЩ
 8. Локаторна система за следене на животни - Португалия
 9. Иновативни модели на брани - година - Германия
 10. Агрегат за засаждане на слънчоглед, царевица и памук - Швеция
 11. Роторна косачка - Австрия
 12. Иновационна технология за сеялки с екологичен ефект - Австрия
 13. Пръскачки за селското стопанство - Германия
 14. Уред за сок от млада пшеница - САЩ
 15. Нова серия култиватори с олекотена конструкция - Австрия
 16. Сеялка с иновационни подобрения - САЩ
 17. Система за впръскване на суспензия чрез инжектиране - Холандия
SSM_02_2013
Изтегляне