1. Сеялка за зърнени култури - САЩ
 2. Електронна система за управление в селското стопанство - Израел
 3. Самоходна прахосмукачка за листа - Полша
 4. Нанотехнология за производство на смазочни материали - Испания
 5. Безжична мрежа за многоточково измерване - Унгария
 6. Екологични сензори за измерване на пчвената влага - САЩ
 7. Термопластични композитни профили - Холандия
 8. Адаптер за царевица - Аржентина
 9. Нова технология за съхранение на бали - САЩ
 10. Информационна система за животновъдни ферми - Португалия
 11. Ротационни гребла за сено - САЩ
 12. Безстепенна скоростна кутия - Италия
 13. Автоматична система за контрол на височината при пръскане - САЩ
SSM_04_2013
Изтегляне