1. Иновативна машина за пръскане - САЩ
 2. Автономно устройство за защита и напояване на растения - Испания
 3. Ръчни инструменти за домашната градина - България
 4. Универсални дискови брани - САЩ
 5. Антимикробни подови и подложни покрития - Великобритания
 6. Система за пръскане - САЩ/Германия
 7. Сонди за вземане на почвени проби - Хърватия
 8. Автоматична система за обработване на оборски тор - Дания
 9. Технология за капково напояване - Турция
 10. Термопластични материали за изработка на компоненти за селскостопански машини - франция
 11. Катализатор за ауспуси за намаляване на азотните оксиди на дизелови двигатели - Испания
 12. Устройство за предотвратяване на произшествия във всички видове опасни машини - Испания
 13. Апарат за сеитба на зърнени и маслодайни култури - Руска федерация
 14. Бокс за отглеждане на телета - Швеция
 15. Кабини за селскостопански машини - САЩ
 16. Двуроторна вакуумна помпа - Руска федерация
 17. Инсталация за рязане на трева - Ирландия
 18. Електронно устройство за предпазване от гризачи - Франция
SSM_2013_05
Изтегляне