1. Устройство за проучване състоянието на почвата - Италия
 2. Софтуер за управление създаването на рецепти за фуражни смеси - Сърбия
 3. Комплекс от машини със спираловинтови органи за обработка на почвата - Руска Федерация
 4. Технология за производство на фуражи от плодови и растителни отпадъци - Сърбия
 5. Експертна система за проучване и оценка на органични торове - Франция
 6. Технология за компостиране на животински тор - Унгария
 7. Електро-хидравличен теглич - Германия
 8. Индивидуална система за хранене на животни - САЩ
 9. Уред за анализ състоянието на семена - Сърбия
 10. Уред за измерване замърсяването на въздуха захранван със слънчева енергия - САЩ
 11. Високотехнологични инструменти за домашно градинарство - САЩ
 12. Иновативан комбайн за прибиране на реколта от ябълки - САЩ
 13. Иновативен крик - Полша
 14. Устройство за ваксиниране на домашни птици - Израел
 15. Машини за прибиране на реколта от лук - Израел
SSM_2013_06
Изтегляне