1. Инсталация за изсушаване на зърно
 2. Комбайн за прибиране на реколтата от арония
 3. Географски информационни с-ми за управление на земеделските райони
 4. Телескопичен манипулатор за селското стопанство
 5. Вертикални смесителни хранилки
 6. Приспособление за подрязване на жив плет, храсти и трева
 7. Система за управление на данни
 8. Система за производство на енергия от биомаса
 9. Технология и оборудване за обработка на захарно цвекло
 10. Иновативни оранжерии за земеделието
 11. Определяне устойчивостта на износване на режещи инструменти в селскостопанските машини
 12. Симулатор на процеси по събиране и обработване на селскостопански продукти
 13. Технология за безпилотно наблюдение на земеделски култури
 14. Система за определяне на влагоемността и влагопропускливостта на почвата
 15. Машина за покритие на семена за посев
 16. Безжична сензорна мрежа за управление в прецизното селско стопанство
 17. Преработка на отпадъци от ферма за производство на биогаз
am_2013_07
Изтегляне