1. Технология и инсталация за производство на биогаз - Израел
 2. Устройство за гранулиране и сортиране на зърно - Румъния
 3. Инсталация за производство на енергия от биомаса - Италия
 4. Механична система предназначена за разтоварване на тракторни ремаркета - Чехия
 5. Шредер-компактор за твърди и битови отпадъци - Италия
 6. Система за генериране на енергия - Румъния
 7. Лентов транспортьор от затворен тип за чист транспорт на зърно и други продукти - Швеция
 8. Гъвкави силози за съхранение на насипни продукти - Германия
 9. Устройство за повърхностна дезинфекция - Франция
 10. Поддържаща сменяема рампа за земеделски машини - Холандия
 11. Технология за производство на пелети от различни видове житни растения - Чехия
 12. Технология за производство на пелети от житни растения чрез сензорно управление на пръскането - Унгария
 13. Инсталации за производство на биодизел - Швеция
 14. Нова биоелектрическа централа - Швеция
SSM_08_2012
Изтегляне