1. Комбайн за прибиране на фъстъци
 2. Автоматизирани системи за отглеждане на животни
 3. Иновативна технология за садене на царевица
 4. Извличане на екстрат от земеделски суровини
 5. Лъчев ускорител за предпазване на селскостопански продукти
 6. Технология за преработка на слама
 7. Технология за преработка на житни култури
 8. Технология за преработка на царевица
 9. Иновативна технология за вакуумиране на селскостопански продукти
 10. Технология за отстраняване на костилки от плодове
 11. Оборудване и технология за пресоване на маслодайни култури
 12. Технология за извличане на фосфор от оборски тор
 13. Въздушен биологичен филтър
 14. Стерилизатор за отпадни води от животновъдни ферми
 15. Технология за обработка на инструменти за селското стопанство
 16. Комбинирано обработване на почвата
 17. Инсталация за изгаряне на отпадъци от животински произход
 18. Биосензори
 19. Комбайн за боровинки
 20. Конвертор за селскостопански оранжерии
am_2013_08
Изтегляне