1. Енергоспестяващи режещи инструменти за различни материали и почвообработка - Руска федерация
 2. Парков скутер - Швеция
 3. Самоходна машина с въртящ се ротор за рекултивиране на почвата - Словакия
 4. Система за картографиране на плевелите и контрол на количеството хербициди при пръскане - Унгария
 5. Прикачна машина за събиране на камъни - Малта
 6. Хидромеханичен метод за пречистване на питейна вода - Швеция
 7. Електромагнитна помпа за различни течности - Румъния
 8. Система за преработка на оборски тор до производство на вода с питейни качества - Холандия
 9. Устройство и технология за изкуствено опрашване на култивирани и диви растителни видове - Испания
 10. Метод и устройство за производство на водород директно от органични вещества и отпадъци - Италия
 11. Машина с непрекъснат процес за бране на плодове - Германия
 12. Високо скоростна мелница за различни видове зърно - Унгария
 13. Устройство и контейнер за капилярно напояване - Испания
 14. Нов тип прикачна машина за почвообработка на междуредията в трайни насаждения - Сърбия
 15. Вертикална вятърна турбина за производство и добиване на електрическа енергия - Италия
 16. Роботизирана косачка за големи тревни площи - Португалия
 17. Разсадник за отглеждане на зеленчуци и билки - Израел
SSM_09_2012
Изтегляне