1. Екологична технология за мониторинг, оценка и управление в земеделието
 2. Системи за пожарна безопасност в селскостопанските машини
 3. Комбайн за зърнени проби
 4. Извличане на екстракт от земеделски суровини
 5. Инсталация за оборски тор
 6. Контрол на производствените процеси в животновъдните ферми
 7. Машина за защита на оранжерии от насекоми
 8. Екологичен трактор за устойчиво земеделие
 9. Трактор хибрид за устойчиво земеделие
 10. Софтуерен продукт за напоителни системи
 11. Прикачно ремарке за обслужване на животновъдни ферми
 12. Специализирано оборудване за млечни ферми
 13. Нова технология за удължаване на срока на годност на плодове и зеленчуци
 14. Технологично оборудване за пресяване на брашно
 15. Почвообработваща брана
 16. Технология за обработка на компост
 17. Специализирани машини за събиране на листни зеленчуци
 18. Технология за производство на екстракт от шипка
am_2013_09
Изтегляне